ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Compact – Εμπορική Διαχείριση Ανταλλακτικών Αναλυτικά

 

Το Compact – Εμπορική Διαχείριση αποτελεί μια προσιτή λύση για κάθε επαγγελματία του κλάδου των ανταλλακτικών οχημάτων, που θέλει να μηχανοργανώσει την επιχείρηση του εύκολα, γρήγορα, απλά και οικονομικά. Περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελεστούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης σας και πλήρη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, αγορών, ειδών, πελατών και προμηθευτών.

 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:

Νέα μηχανή Αναζήτησης

 • Πολυκριτηριακή και πολυεπίπεδη μηχανή αναζήτησης ειδών εμπορίας.
 • Εμφάνιση αποτελεσμάτων με ελεύθερα οριζόμενα τα στοιχεία που θα εμφανίζονται και τον τρόπο ταξινόμησής τους.

Αποθήκη

Διαχείριση Αποθήκης με δυνατότητα διατήρησης απεριόριστων αποθηκευτικών χώρων και πολλαπλούς κωδικούς ανά είδος με ελεύθερα οριζόμενα κριτήρια ανεύρεσης.

 • Δυνατότητα μαζικής μεταφοράς εγγραφών μεταξύ αποθηκευτικών χώρων (Υποκαταστήματα)
 • Ομαδοποίηση ειδών αποθήκης με δυνατότητα ταξινόμησης και ιεράρχησης σε ομάδες και υπο-ομάδες
 • Αναζήτηση είδους στον τρέχοντα αποθηκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση και στους λοιπούς αποθηκευτικούς χώρους (Υποκαταστήματα)
 • Αυτόματη ενημέρωση όλων των αποθηκευτικών χώρων κατά την εισαγωγή ή μεταβολή είδους κατ΄ επιλογή (Υποκαταστήματα)
 • Ορισμό πολλαπλών τιμοκαταλόγων ανά είδος
 • Δυνατότητα καταχώρησης εικόνας είδους
 • Οριζόμενα στατιστικά στοιχεία ειδών αποθήκης όπως: πρώτη και τελευταία ημερομηνία πώλησης, μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή, ποσοστό επί τζίρου, επί κέρδους, μέσος όρος στασιμότητας είδους κ.α.
 • Εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποθήκης
 • Κωδικούς συσχέτισης ειδών αποθήκης
 • Παρακολούθηση των ειδών με ορισμό ορίων ασφαλείας, με προειδοποιητικά ή απαγορευτικά μηνύματα προς αποφυγή έλλειψης αποθεμάτων
 • Δυνατότητα ορισμού Συντελεστών Κέρδους βάσει της Τιμής Αγοράς
 • Ανατιμήσεις - Υποτιμήσεις ειδών, ποσοστιαίες ή νομισματικές για συγκεκριμένους ή όλους τους Τιμοκαταλόγους

Καταστάσεις Αποθεμάτων

Έκδοση βασικών και θεωρημένων καταστάσεων αποθεμάτων (αναλυτική κάρτα, απογραφή, ισοζύγιο, ημερολόγια αποθήκης)

Μέθοδοι Κοστολόγησης

Υποστήριξη βασικών μεθόδων κοστολόγησης (τελευταίο κόστος, μέσο) και βασικών τιμών πώλησης (ανώτατη τιμή, λιανική, χονδρική)

Πωλήσεις / Αγορές

 • Δυνατότητα ολικού αλλά και μερικού μετασχηματισμού παραστατικών πωλήσεων και αγορών, με δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων ειδών / Ομαδική τιμολόγηση / Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης ομαδοποίησης όμοιων ειδών (Group) με ίδια τιμή, για παραστατικά πωλήσεων και για παραστατικά αγορών / Έλεγχος για χαμηλό απόθεμα του είδους, με δυνατότητα ταυτόχρονης παραγγελίας σε προμηθευτή / Έλεγχος πλαφόν, συνολικού τζίρου και κατώτατης τιμής πώλησης
 • Διαχείριση τιμών αποθήκης από παραστατικά αγορών με μεγαλύτερη τιμή - παραστατικά αγορών με μικρότερη τιμή - συντελεστές κέρδους
 • Διαχείριση οριζόμενων επιβαρύνσεων, ποσοστιαίων και νομισματικών, που λειτουργούν προσθετικά ή αφαιρετικά στην καθαρή ή στην μικτή αξία (π.χ. κρατήσεις δημοσίου, έξοδα μεταφοράς)
 • Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού ειδικών φόρων στις πωλήσεις και στις αγορές για κάθε είδος

Εισπράξεις – Πληρωμές

Πλήρης υποστήριξη όλων των ειδών οικονομικών κινήσεων εισπράξεων και πληρωμών με τους συναλλασσόμενους πελάτες – προμηθευτές.

Ταμείο

Εφαρμογή συνεχούς παρακολούθησης ταμείου με δυνατότητα έκδοσης ημερήσιου φύλλου συναλλαγών και πολλαπλών ημερολογίων : Αγορών, εισπράξεων, Πωλήσεων, Πληρωμών.

Αξιόγραφα

Ολοκληρωμένο υποσύστημα παρακολούθησης εισερχόμενων – εξερχόμενων αξιόγραφων (γραμμάτια – επιταγές) με υποστήριξη καρτέλας αξιόγραφου, ληξιάριο, ισοζύγιο, απογραφής.

Κρατήσεις Δημοσίου – Πιστωτικές Κάρτες

Υπολογισμός και υποστήριξη κρατήσεων δημοσίου, πληρωμών πελατών με πιστωτικές κάρτες.

Στατιστικά Αγορών –Πωλήσεων

Πολυκριτηριακή εφαρμογή στατιστικής αγορών και πωλήσεων με ανάλυση (ποσοτήτων, κόστους, αξίας αγορών, τζίρου, κέρδους, εκπτώσεων) ανά κανάλι πώλησης κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη, υποκατάστημα και για ελεύθερα οριζόμενο εύρος ημερομηνιών

ΜΥΦ

Αυτόματη έκδοση ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων και δαπανών.

Παραστατικά KBΣ

Το Compact περιέχει όλα τα παραστατικών που προβλέπει ο ΚΒΣ και ελεύθερος σχεδιασμός φορμών εκτύπωσης

Report Generator

 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή γεννήτριας αναφορών για ελεύθερα οριζόμενες ημερομηνίες, τα στοιχεία προς εκτύπωση και την κατάταξη των δεδομένων της εκτύπωσης.
 • Εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της επιχείρησης, χωρίς να στερείται η δυνατότητα δημιουργίας νέων εκτυπώσεων και στατιστικών στοιχείων, μέσω εργαλείων όπως τα Crystal Reports.

Τιμοκατάλογοι

Υποστήριξη ηλεκτρονικού τιμοκαταλόγου βασικών εργοστασίων – εισαγωγέων ανεξάρτητων του αρχείου ειδών και δυνατότητα έκδοσης τιμοκαταλόγων πώλησης της επιχείρησης

Αναφορές Πελατών – Προμηθευτών

 • Διαχείριση πελατών-προμηθευτών με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, ταξινόμησης και εμφάνισης και οριζόμενες από το χρήστη αναφορές.
 • Υποσύστημα οικονομικών αναφορών πελατών – προμηθευτών με δυνατότητες : Ισοζυγίου, ημερολογίων, αναλυτικού καθολικού, ανάλυσης τζίρου.
 • Δυνατότητα πολλαπλών διευθύνσεων ανά πελάτη / προμηθευτή (Υποκαταστήματα πελατών / προμηθευτών).
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εγγράφων ανεξαρτήτως τύπου αρχείου για κάθε πελάτη / προμηθευτή
 • Οριζόμενα στατιστικά στοιχεία πελατών / προμηθευτών όπως: πρώτη και τελευταία ημ/νία χρέωσης, μέσος όρος αποπληρωμής, μέσος όρος μηνιαίου τζίρου, τζίρος τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης, είδος με το μεγαλύτερο τζίρο, με το μεγαλύτερο κέρδος κ.α.
 • Δυνατότητα αποστολής e-mail προς κάθε πελάτη / προμηθευτή αλλά και ομαδικής αποστολής e-mail για επιλεγμένους πελάτες / προμηθευτές, με δυνατότητα επισύναψης των εγγράφων που υπάρχουν στην καρτέλα τους, μέσα από την εφαρμογή, με τη χρήση εύχρηστου εργαλείου
 • Διαχείριση τιμοκαταλόγου πελάτη ανά είδος
 • Αναζητήσεις πελατών / προμηθευτών με οριζόμενες στήλες και δυνατότητα εξαγωγής σε excel, σε αρχείο txt ή σε εκτυπωτή
 • Ελεύθερα σχεδιαζόμενη φόρμα εκτύπωσης παραστατικών οικονομικών κινήσεων. Δυναμικές προεπισκοπήσεις με ορισμό ταξινόμησης, όπως και δυνατότητα απευθείας προβολής και μεταβολής της κίνησης.

Πωλητές

Παρακολούθηση των πωλητών με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας, βάσει τζίρου και εισπράξεων. Ειδικότερα:

 • Δυνατότητα στοχοθέτησης του εκάστοτε πωλητή για τα ποσοστά επί τζίρου και για τα ποσοστά επί εισπράξεων με εμφανιζόμενο ποσοστό προόδου
 • Υπολογισμός επιπλέον ποσοστών για συγκεκριμένα είδη ή ομάδες ειδών και παροχών
 • Δυνατότητα συμμετοχής διαφορετικών πωλητών για κάθε είδος ανά παραστατικό
 • Παρακολούθηση προϊσταμένων με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας επί τζίρου και επί εισπράξεων για κάθε πωλητή που υπάγεται σε αυτούς
 • Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων κάθε πωλητή (προμήθειες, πληρωθέντα, υπόλοιπα κ.α.)

Παραγγελίες Πελατών – Προμηθευτών

Το κύκλωμα των παραγγελιών συνδέεται αρμονικά με την τιμολόγηση, ενώ προσφέρει την δυνατότητα ημερολογιακής παρακολούθησης για την εκτέλεση των παραγγελιών.

 • Δέσμευση ποσότητας με δυνατότητα αυτόματης ή μη αποδέσμευσης
 • Δέσμευση ποσότητας με δυνατότητα επιλογής αποδέσμευσης, μετά το πέρας οριζόμενης ημερομηνίας ή με την ακύρωση της παραγγελίας
 • Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης ομαδοποίησης (Group) όμοιων ειδών με ίδια τιμή
 • Δυνατότητα αυτόματης αλλαγής γραμμής για ταχύτερη εισαγωγή ειδών
 • Προειδοποίηση για την εκτέλεση των παραγγελιών ή και για την αυτόματη αποδέσμευση της ποσότητας, είτε μετά το πέρας της οριζόμενης ημερομηνίας είτε με την ακύρωση της παραγγελίας
 • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εκτέλεσης της παραγγελίας (Back order)
 • Αυτόματη καταχώρηση παραγγελίας μέσα από τις κινήσεις όταν η ποσότητα του είδους είναι μικρότερη από την επιθυμητή ή αυτόματη συμπλήρωση ποσότητας στην ήδη καταχωρημένη παραγγελία
 • Πρόβλεψη επάρκειας αποθήκης για τα είδη, με σκοπό την παραγγελία της αντίστοιχης ποσότητας στους προμηθευτές, η οποία προσφέρεται: με επεξεργασία οριζόμενης χρονικής περιόδου για την ποσότητα των προηγούμενων πωλήσεων, την ήδη παραγγελθείσα ποσότητα προς προμηθευτές, τις εκκρεμείς παραγγελίες πελατών και το υπάρχον υπόλοιπο της αποθήκης
 • Δυνατότητα ομαδικής εκτέλεσης παραγγελιών, για την περίοδο που επιλέγει ο χειριστής, σε ένα παραστατικό
 • Παραμετρικά οριζόμενες στήλες ειδών (π.χ. τιμή με Φ.Π.Α., αξία με Φ.Π.Α., β΄ ποσότητα κ.α.)

Backup

Πρόγραμμα για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή.

Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Back-up & Restore) από / σε βάση δεδομένων, ανά εταιρία και χρήση, με επιλογή βασικών αλλά και βοηθητικών αρχείων, με πολύ μεγάλη ταχύτητα δημιουργίας καθώς και ανάκτησης. Χαρακτηριστικό των αντιγράφων που δημιουργούνται είναι η ασφάλεια και το μικρό μέγεθος των αρχείων. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης, με ορισμό χρόνου επανάληψης και ώρας εκκίνησης, σε οποιοδήποτε τερματικό του δικτύου, με δυνατότητα προκαθορισμένου αποθηκευτικού μέσου όπως και χρόνου δημιουργίας, ακόμα και αν την χρονική αυτή στιγμή υπάρχουν ενεργοί χειριστές στην εφαρμογή και βρίσκονται εργασίες σε εξέλιξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

 • Με μια σειρά στρατηγικών κινήσεων και συνεργασιών και πάντα με γνώμονα την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτουμε, επενδύσαμε και αναπτύξαμε πρωτοποριακές λογισμικές εφαρμογές, αποκλειστικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων από το χώρο των οχημάτων.

  Η ευελιξία των εφαρμογών μας, σε συνδυασμό με την συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία μας, έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελληνικής αγοράς, να έχουν εμπιστευτεί την οργάνωση των επιχειρήσεων τους στην ACT.

Δείτε Περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

 
 • home ACTAE
 • phone211 3009300 (9:00 - 17:00)
 • mailinfo@actae.gr
 • mapΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 367