ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ / ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ολοκληρωμένη λύση για εκθέσεις αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει:

 

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή «Εμπορική Διαχείριση», ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων για κάθε επιχείρηση του κλάδου των οχημάτων.

 

Βασικές λειτουργίες:

 • Διαχείριση Πωλήσεων παρακολουθώντας πλήρως όλα τα στάδια (Παραγγελίες – Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια) – Ταμείο - Καταστάσεις Πωλήσεων - Αγορών – Ταμείου – Εξόδων
 • Μετασχηματισμός παραστατικών - Μαζικός μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια Πώλησης
 • Αναζητήσεις Πελατών / Προμηθευτών / Αποθήκης / Νέα Μηχανή Αναζήτησης Ειδών
 • Εκτυπώσεις με δυναμικές προεπισκοπήσεις
 • Αποθήκη – Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι (Υποκαταστήματα) – Διαχείριση Σετ Ειδών –Ομαδικές Ενημερώσεις Τιμοκαταλόγων Ειδών – Δυνατότητα Ενημέρωσης Αρχείου Ειδών από Αρχεία Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών – Απογραφή Αποθήκης - Θεωρημένες Καταστάσεις Αποθήκης
 • Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών
 • Πελάτες / Προμηθευτές – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών
 • Παραγγελίες Πελατών - Προμηθευτών
 • Δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικών αλφαριθμητικών στα βασικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών, αποθήκης
 • Σύνδεση με Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, MS Access, MS Excel)
 • Διαχείριση Πωλητών με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας, βάσει τζίρου και εισπράξεων
 • Δυνατότητα συμμετοχής των Πωλητών και ανά είδος στις πωλήσεις
 • Διαχείριση Αξιόγραφων με δυνατότητα Ομαδικών Κινήσεων
 • Πλήρης Εικόνα επιχείρησης με δυνατότητα οριζόμενων μεταβλητών και σύγκριση μεταξύ περιόδων
 • Ομαδικές ενημερώσεις εγγραφών Πελατών, Προμηθευτών, Ειδών
 • Αυτόματη Διαδικασία Back-up

Η «Εμπορική Διαχείριση» αποτελεί μια προσιτή λύση για κάθε επαγγελματία του κλάδου των οχημάτων, που θέλει να μηχανοργανώσει την επιχείρηση του εύκολα, γρήγορα, απλά και οικονομικά. Περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελεστούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης σας και πλήρη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, αγορών, ειδών, πελατών και προμηθευτών. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι δεν χρειάζεται να επενδύσετε σε χρόνο και χρήμα για την εκμάθηση της εφαρμογής.

Μέσα σε λίγα λεπτά από την εγκατάστασή της, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε αποτελεσματικά και προπάντων παραγωγικά.

 

2 MULTI BRAND (Πρόγραμμα Διαχείρισης Πολλαπλών Μαρκών)

Το πρόγραμμα παρακολουθεί διαφορετικές μάρκες αντιπροσώπευσης, για κάθε έκθεση αυτοκινήτων.

Έτσι έχουμε δυνατότητα διαχωρισμού ανά μάρκα:

 • Αρχείων συνεργείου ανά μάρκα. (Αυτοκίνητα, εργαζόμενοι, αρχεία εργασιών, ωροκατάλογος ).
 • Διαφορετική κοστολόγηση εργατοώρας ανά μάρκα.
 • Εντολές εργασίας και τιμολόγηση ανά μάρκα.
 • Στατιστικά συνεργείου ανά μάρκα.
 • Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών ανά μάρκα.
 • Αγορές – πωλήσεις ανά μάρκα.
 • Στατιστικό ανά μάρκα.
 • Αρχείο Εμπορίας αυτοκινήτων ανά μάρκα. ( Μοντέλα, χρώματα, ταπετσαρίες, εξοπλισμός, πωλητές ).
 • Προσφορές – Παραγγελίες – Τιμολογήσεις ανά μάρκα.
 • Στατιστικό Εμπορίας ανά μάρκα.

 

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εφαρμογή για εισαγωγή αυτοκινήτων είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που οργανώνει, θέτει και αυτοματοποιεί διαδικασίες, παρακολουθεί και εξάγει αποτελέσματα για την επιχειρηματική δραστηριότητα εισαγωγής καινούριων αυτοκινήτων από εργοστάσια του εξωτερικού. Η εφαρμογή αυτή είναι το απαραίτητο μέσο για τη διαχείριση της εισαγωγής, κοστολόγησης, εκτελωνισμού, παραλαβής και πώλησης του αυτοκινήτου.

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή είναι πολυάριθμες. Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές :

 • Δυναμική παραμετροποίηση της οντότητας του αυτοκινήτου, δηλαδή μάρκα, μοντέλο, βασικός εξοπλισμός, βασικά πακέτα, πρόσθετος εργοστασιακός και μη εργοστασιακός εξοπλισμός, τεχνικά χαρακτηριστικά, χρώματα, ταπετσαρίες κτλ
 • Παραγγελία στο εξωτερικό ανά ομάδα μοντέλου για συγκεκριμένη παραγωγή. Παρακολούθηση φόρτωσης με εισαγωγή στοιχείων παραστατικού αγοράς και παρακολούθηση άφιξης σε τελωνειακό χώρο.
 • Δυνατότητα εκτίμησης κόστους εκτελωνισμού (προϋπολογιστικό κόστος)
 • Κοστολόγηση αυτοκινήτου με ανάλυση αξιών cif ή fob, πρακτορείο, αποταμίευση, διακανονισμούς, έξοδα εκτελωνιστή, τέλος ταξινόμησης, Φ.Π.Α
 • Παρακολούθηση εντολής εκτελωνισμού ποσοτικής παραλαβής και εκτελωνισμός είδους
 • Ολοκληρωμένος stock locator με δυνατότητα παρακολούθησης ανά status παραγγελίας (υπό παραγγελία, τελωνείο, φόρτωση, παραλαβή...), διαθέσιμα ή δεσμευμένα, κρατημένα ή ελεύθερα, διακινηθέντα ως παρακαταθήκη ή κανονικά, εισαχθέντα ως δείγμα ή κανονικά, ταξινομημένα ή αταξινόμητα, ανά πωλητή, ανά τελωνειακό χώρο...
 • Διαχείριση καταλληλότητας
 • Παρακολούθηση εντολών διακίνησης για συνεργαζόμενο έμπορο ή για υποκατάστημα της εταιρείας με στάδια : δεσμευμένο, σε εντολή, διακινηθέν και διαχείριση εντολών παραλαβής διακινηθέντων οχημάτων
 • Προσφορά πώλησης του οχήματος όπου ο πωλητής αφού βρει και προτείνει το κατάλληλο όχημα, καταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη, κοστολογεί το όχημα, προτείνει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι ήδη καταχωρημένα στο πρόγραμμα, παρακολουθεί πιθανή ανταλλαγή με άλλο όχημα και εκτυπώνει το αντίστοιχο έγγραφο προσφοράς πώλησης
 • Παραγγελία πώλησης που μπορεί να δημιουργηθεί είτε απευθείας από την αντίστοιχη επιλογή είτε μετασχηματίζοντας την προσφορά πώλησης σε παραγγελία. Ο πωλητής αφού οριστικοποιήσει την τιμή με τον πελάτη είναι έτοιμος να εκτυπώσει το έγγραφο παραγγελίας πώλησης
 • Χαρακτηρισμός αυτοκινήτων προς τιμολόγηση και αντίστοιχη έκδοση παραστατικών πώλησης
 • Οι αναφορές που διαθέτει η εφαρμογή μπορούν να παρέχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται η επιχείρηση για να μπορεί να παρακολουθεί τη λειτουργία της εισαγωγικής δραστηριότητας. Κάποιες από τις αναφορές αυτές είναι :
 • stock locator, η αναφορά αυτή μας πληροφορεί για το ποιά οχήματα είναι διαθέσιμα, πού βρίσκονται και τα χαρακτηριστικά τους
 • καταστάσεις αγορών, πρόκειται για πολυκριτηριακές και πολυεπίπεδες αναφορές
 • καταστάσεις πωλήσεων με εμφάνιση αποτελεσμάτων για κάθε πώληση
 • αναφορά stock μέρος της οποίας είναι η λογιστική απογραφή
 • κατάσταση εντολών προμηθείας
 • βασική αναφορά ημερήσιων κρατήσεων

 

4 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Καρτέλα οχήματος

Αναλυτική καρτέλα στοιχείων οχήματος με παρουσίαση ανά μάρκα, μοντέλο, έκδοση και χρώμα. Επίσης παρουσιάζονται: βασικός εργοστασιακός εξοπλισμός, αξεσουάρ, πακέτα πρόσθετου εξοπλισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ομάδες και οι οικογένειες των μοντέλων.

Στάδια πώλησης οχήματος

Αναλυτική διαχείριση των ενεργειών μέχρι την πώληση – παράδοση του οχήματος που περιλαμβάνει: Διέλευση, Προσφορά, Παραγγελία πώλησης, Τιμολόγηση, Ταξινόμηση, PDI

Αναλυτική καταγραφή παράπλευρων στοιχείων που αφορούν την πώληση του οχήματος

Δυναμική καταγραφή πολλαπλών στοιχείων που αφορούν την πώληση της μοτοσυκλέτας όπως, την ανταλλαγή με μεταχειρισμένου οχήματος, την χρηματοδότηση από οποιαδήποτε τράπεζα, την προστασία δανείου, την ασφάλιση του οχήματος, την επέκταση εγγύησης, και την προμήθεια μεσολάβησης

Παρακολούθηση διαδικασιών που αφορούν την έκθεση οχημάτων

Υποστήριξη όλων των ειδικών διαδικασιών στην έκθεση οχημάτων όπως: Test drives, Follow up πωλητών, Συμβόλαια δανείων

Μηχανογραφικά έντυπα έκθεσης οχημάτων

Μηχανογραφική έκδοση όλων των εντύπων στην έκθεση οχημάτων όπως: Προσφορά, Παραγγελία αγοράς, Παραγγελία πώλησης.

Τιμοκατάλογοι οχημάτων

Αναλυτικοί τιμοκατάλογοι οχημάτων με πληροφόρηση για: Καθαρή αξία, Τέλος ταξινόμησης, Φ.Π.Α, Φόρος πολυτελείας, Τιμή πώλησης, Έκπτωση – προμήθεια τόσο για το όχημα όσο και για τον πρόσθετο εξοπλισμό του.

Στάδια αγοράς οχήματος

Παρακολούθηση όλων των σταδίων μέχρι την παραλαβή του οχήματος που περιλαμβάνουν την: Παραγγελία αγοράς, Παραγωγή, Φόρτωση, Εκτελωνισμός, Παραλαβή, Τιμολόγηση – πληρωμή.

Πολυκριτηριακές και πολυεπίπεδες αναφορές για την έκθεση οχημάτων

Πολλαπλές αναφορές για την έκθεση των οχημάτων όπως:

 • Διελεύσεων – προσφορών, Παραγγελιών αγοράς – πώλησης, Stock locator,
 • Στόχοι – bonus πωλητών – υποδικτύου

 

5 ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το υποσύστημα εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που οργανώνει, παρακολουθεί και εξάγει αποτελέσματα για τα τμήματα της επιχείρησης που ασχολούνται με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Βοηθά δηλαδή στην οργάνωση και αυτοματοποίηση της δουλειάς των πωλητών, της γραμματείας πωλήσεων μεταχειρισμένων, του λογιστηρίου και της διεύθυνσης.

Το υποσύστημα εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποτελείται από δύο εφαρμογές :

 

I. Εφαρμογή διαχείρισης έκθεσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή αυτή είναι πολυάριθμες. Αναφέρουμε τις πιο σημαντικές :

 • Δυναμική παραμετροποίηση της οντότητας των μεταχειρισμένων, δηλαδή μάρκες, μοντέλα, βασικός εξοπλισμός οχήματος, πρόσθετος εξοπλισμός, τεχνικός έλεγχος, χρώματα, θέσεις, κατηγοριοποίηση προσφοράς και παραγγελίας, απαραίτητα δικαιολογητικά και πωλητές
 • Προσφορά αγοράς μεταχειρισμένου που παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής περιγραφής του οχήματος, ανάλυση τιμών αγοράς και πώλησης, παρουσίαση εξοπλισμού και τεχνικού ελέγχου του οχήματος, παρουσίαση φωτογραφιών και δημιουργία εντύπου αγοράς
 • Παραγγελία αγοράς οχήματος που μπορεί να δημιουργηθεί είτε απευθείας από τον πελάτη είτε να γίνει μετασχηματισμός της προσφοράς σε παραγγελία
 • Προσφορά πώλησης οχήματος όπου ο πωλητής αφού βρει και προτείνει το κατάλληλο όχημα από το στόλο της εταιρείας, καταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη, κοστολογεί το μεταχειρισμένο όχημα, προτείνει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι ήδη καταχωρημένα στο πρόγραμμα, παρακολουθεί πιθανή ανταλλαγή με άλλο όχημα και εκτυπώνει το αντίστοιχο έγγραφο προσφοράς πώλησης
 • Παραγγελία πώλησης που μπορεί να δημιουργηθεί είτε απευθείας από την αντίστοιχη επιλογή είτε μετασχηματίζοντας την προσφορά πώλησης σε παραγγελία. Ο πωλητής αφού οριστικοποιήσει την τιμή με τον πελάτη είναι έτοιμος να εκτυπώσει το έγγραφο παραγγελίας πώλησης
 • Πολύ σημαντική είναι και η λειτουργία διαχείρισης προσφορών που έχουν γίνει αφού διευκολύνουν τους πωλητές στη διαδικασία του follow up.
 • Οι αναφορές που διαθέτει το υποσύστημα μπορούν να παρέχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται η επιχείρηση για να μπορεί να παρακολουθεί τη λειτουργία του τμήματος μεταχειρισμένων. Κάποιες από τις αναφορές αυτές είναι : stock locator η αναφορά αυτή μας πληροφορεί για το ποια οχήματα είναι διαθέσιμα, που βρίσκονται και τα χαρακτηριστικά τους

 

II. Εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης – αποτελεσμάτων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Οι σημαντικότερες από τις λειτουργίες που υποστηρίζει αυτή η εφαρμογή είναι :

 • Μετασχηματισμός παραγγελίας αγοράς σε τιμολόγιο αγοράς. Υποστηρίζεται τόσο η έκδοση τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη (χωρίς Φ.Π.Α) όσο και η εισαγωγή τιμολογίου αγοράς από έμπορο ή επιχείρηση
 • Μετασχηματισμός παραγγελίας πώλησης σε απόδειξη (ή τιμολόγιο) πώλησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με αυτόματο υπολογισμό περιθωρίου κέρδους και Φ.Π.Α σε αυτό
 • Διαχείριση οικονομικών κινήσεων (εισπράξεων και πληρωμών) έναντι πλαισίου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με δυνατότητα ανάλυσης αξιογράφων
 • Διαχείριση συμπληρωματικών κινήσεων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το κόστος και την αξία πώλησης του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
 • Διαχείριση στατιστικών κινήσεων (δεν απεικονίζονται στο θεωρημένο ισοζύγιο) οι οποίες συσχετίζονται με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και με τις οποίες επηρεάζεται το κόστος κτήσης και η αξία πώλησής τους (προμήθειες σε εμπόρους, διάφορα έξοδα, προμήθειες αγοράς….)
 • Διάφορες αναφορές που διαθέτει η εφαρμογή :
  • καταστάσεις αγορών πρόκειται για πολυκριτηριακές και πολυεπίπεδες αναφορές
  • καταστάσεις πωλήσεων με εμφάνιση αποτελεσμάτων για κάθε πώληση,
  • αναφορά stock μέρος της οποίας είναι η λογιστική απογραφή των μεταχειρισμένων
  • Ισοζύγιο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με εμφάνιση αξίας εισαγωγών, εξαγωγών, stock, υπολογισμό κόστους πωληθέντων, μεικτού κέρδους, χρηματοοικονομικού κόστους και στατιστικού κέρδους.

 

Το υποσύστημα εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παρέχει ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στην επιχείρηση που το λειτουργεί καθώς απευθύνεται κυρίως στο τμήμα πωλήσεων, που για κάθε εταιρεία αποτελεί το ζωτικότερο ίσως τμήμα από το οποίο γίνεται και άμεση εισαγωγή εσόδων. Το υποσύστημα λοιπόν, βοηθά το τμήμα αυτό να:

 • οργανώσει καλύτερα τις διαδικασίες του,
 • διευκολύνει τη διατήρηση του follow up,
 • μειώνει το χρόνο εξυπηρέτησης,
 • αυξάνει την αποδοτικότητα ,είναι εύχρηστο και αναλυτικό και τέλος
 • προσφέρει αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

 • Με μια σειρά στρατηγικών κινήσεων και συνεργασιών και πάντα με γνώμονα την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτουμε, επενδύσαμε και αναπτύξαμε πρωτοποριακές λογισμικές εφαρμογές, αποκλειστικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων από το χώρο των οχημάτων.

  Η ευελιξία των εφαρμογών μας, σε συνδυασμό με την συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία μας, έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελληνικής αγοράς, να έχουν εμπιστευτεί την οργάνωση των επιχειρήσεων τους στην ACT.

Δείτε Περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

 
 • home ACTAE
 • phone211 3009300 (9:00 - 17:00)
 • mailinfo@actae.gr
 • mapΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 367