ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Χρονοπρογραμματισμός Ραντεβού – Φόρτιση Συνεργείου

Η Εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο κάθε συνεργείου να προγραμματίσει τις προβλεπόμενες επισκέψεις στο συνεργείο, ελέγχοντας την διαδικασία για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Το υποσύστημα θα καλύπτει τις εξής λειτουργίες:

1 Διαδικασία καταχώρησης, καταγραφή ημερομηνίας και ώρας προβλεπόμενης επίσκεψης καθώς και στοιχείων πελάτη.

Το σύστημα δίνει την δυνατότητα επιλογής πελάτη από το ήδη υφιστάμενο πελατολόγιο ή άνοιγμα καινούριας καρτέλας πελάτη  επίσης καταχώρησης ραντεβού με βασικά στοιχεία πελάτη χωρίς καταχωρήσεις νέας καρτέλας.

Απαραίτητα στοιχεία για τον « προγραμματισμό επισκέψεων τεχνικού τμήματος » είναι ο τεχνικός σύμβουλος και ότι στοιχείο πελάτη ορισθεί παραμετρικά. 

Γίνεται επίσης αυτόματος έλεγχος για τυχόν υπόλοιπο πελάτη, ημερομηνίας λήξης εγγύησης, ύπαρξη καμπανιών ανάκλησης, εκκρεμών παραγγελιών υλικών καθώς και ύπαρξης παρατηρήσεων από την προηγούμενη επίσκεψη.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα καταχώρησης παρατηρήσεων πελάτη. Ο χρήστης κατά την διάρκεια της καταχώρησης θα έχει τη δυνατότητα αλλαγής στοιχείων πελάτη στη βάση, όπως επίσης πρόσβαση στο ιστορικό επισκέψεων του πελάτη με ταυτόχρονη ανάλυση εργασιών που έχουν γίνει και υλικών που έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

2 Φόρτιση συνεργείου.

Μετά το άνοιγμα του ραντεβού ο χρήστης μπορεί να εισάγει εργασίες προς εκτέλεση για το συγκεκριμένο ραντεβού και να τις προγραμματίσει σε συγκεκριμένο τεχνίτη.

Η χρέωση των εργασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ανοικτή εργασία όπου ο χρήστης βάζει περιγραφή και εκτιμώμενο χρόνο πραγμάτωσης, είτε μέσα από το αρχείο ωρο-καταλόγου εργασιών με κωδικό εργασίας και τράβηγμα του αντίστοιχου χρόνου για το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος. Υποστηρίζονται όλοι οι διαφορετικοί αλγόριθμοι εύρεσης πρότυπου χρόνου εργασίας των διαφορετικών εργοστασίων κατασκευής.

Μπορεί επίσης ο χρήστης να καταχωρήσει σέτ εργασιών αυτόματα με δύο ή περισσότερες εργασίες.

Μετά από οθόνη φόρτισης συνεργείου όπου φαίνονται όλες οι προβλεπόμενες εργασίες ανά εργαζόμενο, ο χρήστης μπορεί εύκολα να τοποθετήσει και να δεσμεύσει συγκεκριμένο τεχνίτη την προβλεπόμενη ημερομηνία.

3 Υλικά Ραντεβού.

Για τα υλικά που θα χρειαστούν την προβλεπόμενη επίσκεψη, ο χρήστης μέσα από την οθόνη των ραντεβού θα μπορεί να καταχωρήσει παραγγελία πελάτη με δυνατότητα δέσμευσης ποσότητας για τα υλικά που θα χρειαστούν ή καταχώρησης Back order παραγγελίας αν η ζητούμενη ποσότητα δεν υπάρχει διαθέσιμη για ευκολία μπορεί να χρησιμοποιηθούν πρότυπα set υλικών.

4 Γενικές λειτουργίες.

- Κάθε συνεργείο της επιχείρησης θα μπορεί να έχει τα δικά του ραντεβού όπως και φίλτρο με τους δικούς του εργαζόμενους.

- Δυνατότητα εκτύπωσης ραντεβού σε ειδική φόρμα και μαζικής εκτύπωσης.

- Αναφορές ραντεβού ανά ημέρα, εργαζόμενο.

- Στο σύστημα υπάρχει ενσωματωμένο ημερολόγιο με δυνατότητα υπολογισμού αργιών και Σαββατοκύριακων.

- Έλεγχος αδειών προσωπικού και υπολογισμός τους στη φόρτιση συνεργείου.

- Αυτόματη μετατροπή ραντεβού σε εντολή εργασίας με αυτόματη μεταφορά όλων των στοιχείων του ραντεβού χωρίς επιπλέον καταχωρήσεις.

- Δυνατότητα αποστολής SMS προς τον πελάτη με όλα τα στοιχεία του ραντεβού καθώς και του προβλεπόμενου κόστους μέσω της ειδικής εφαρμογής SMS SERVER.

- Δυνατότητα διόρθωσης βασικών στοιχείων και προσθήκης ή διαγραφής εργασιών και υλικών μέσα από ένα ραντεβού.

- Δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας και ώρας ραντεβού με αυτόματη μεταφορά όλων  των  υπόλοιπων στοιχείων.

 

Η διαδικασία καταχώρησης και παρακολούθησης ραντεβού κρίνεται πολλή σημαντική για τη σωστή λειτουργία ενός σύγχρονου συνεργείου. Με την διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η σωστή ρύθμιση της ροής της εργασίας ενός συνεργείου, αποφεύγονται καθυστερήσεις στην επισκευή καθώς μειώνεται και ο νεκρός χρόνος των τεχνιτών. Ο πελάτης επίσης είναι ενημερωμένος από πρίν για το εκτιμώμενο κόστος της επισκευής και για το χρόνο παράδοσης. Μέσα επίσης από τη διαδικασία παραγγελιών αποθήκης μειώνεται αισθητά έως εξαλείφεται η πιθανότητα μη διαθεσιμότητας υλικών και αυξάνεται το service της εταιρίας.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

  • Με μια σειρά στρατηγικών κινήσεων και συνεργασιών και πάντα με γνώμονα την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτουμε, επενδύσαμε και αναπτύξαμε πρωτοποριακές λογισμικές εφαρμογές, αποκλειστικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων από το χώρο των οχημάτων.

    Η ευελιξία των εφαρμογών μας, σε συνδυασμό με την συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία μας, έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελληνικής αγοράς, να έχουν εμπιστευτεί την οργάνωση των επιχειρήσεων τους στην ACT.

Δείτε Περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

 
  • home ACTAE
  • phone211 3009300 (9:00 - 17:00)
  • mailinfo@actae.gr
  • mapΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 367